o blogu

Namera bloga ima biti gojitev raznih znanostij (zgodovine, fizike, filozofije, ne umaŋka niti obчeznanstva) inu fotografije posebej. Na prvem mestu imajo stati krajɵe razprave iz zemljepisja, v drugi oddelek se bode kratke vésti iz daljnih dexel priobчevalo in v zadnji predel bodo se imenitnejɵe ondotne podobe stavile. 8e posebno pa bode se tydi na domaчi jezik in na domaчe slovstvo oziralo.