o avtorju

Domovoj je stepski glodavec z obsežnim, na vzhod segajočim arealom. Je pretežno rastlinojed in se hrani z zelenimi deli rastlin, gomolji, semeni, plodovi, jé pa tudi ptiče, kolobarnike in male vretenčarje. Populacija domovojev v Sloveniji leži na skrajnem robu panonske ravnice in je domnevno izolirana.

V podzemnem brlogu, ki si ga izkoplje sam, tudi prezimuje.

www.domovoj.com