Archive for the ‘japonska’ Category

razglàs

Wednesday, November 23rd, 2011

“Na podstavi §§ 5. in 27. ustroja centralne deržavne uprave in pooblastila, danega mi v členih 1., 3. in 33. prosvetnega zakona razglašam Domovoja iz radgonskega okraja, da bo o Japonski po določilih in naredbah osrednje vlade predaval. Potopis se bo dne 2. decembra 2011. od šestih do pol devetih zvečer v gornjeradgonski šolski zbornici pojasnjeval.

Pozivlje se zato vsakdo, da pride!”
(Vojni invalidi, če so sicer sposobni poslušati duhamornosti dotičnega, imajo prednost v zmislu naredbe Narodne vlade.)

Predsednik upravne komisije za odnose z deželami izvun Slovenije, l.r.

samurajeva pot

Tuesday, August 2nd, 2011

Error thrown

Call to undefined function split()