obznana

July 9th, 2016 by domovoj

Slavnemu občinstvu in čitateljem somišljenikom se najvljudneje naznanja, da bom od prekojutri dalje nastopil zopet svoje potovanje. Ker se na Kitaju za hudodelstvo v smislu kazenskega zakonika smatrata med drugimi tudi t. i. Instagram in Twitter, sprotnega poročanja o dogodkih mojega klativiteštva na omenjenih spletnih omrežjih odtehdob tako ves mesec ne bo. Je pač grenak kruh tudi ta popotniški!

Končno poročilo z natančnejšimi podatki se izve prihodnjič na tem mestu.

Comments are closed.