teorija kaosa

December 26th, 2015 by domovoj

Kakor nam je obče znano, teorija kaosa opisuje sisteme, ki so v popolnem neredu – organizacijsko odločanje ni racionalen proces, tehnologija je nejasna, njeni glavni udeleženci tavajo sim ter tja, preference časa in toka, ki ga diktira nenehno spreminjajoče se dinamično okolje, pa so negotove in dvoumne.

Poedinci, ki obnašanja dinamičnih sistemov organizirane anarhije morebiti še vedno ne razumejo povsem, pa naj v poduk blagovole preživeti nekaj uric na mednarodnem letališču uzbekistanske prestolnice Taškent … 😯

Comments are closed.